Hvordan bygge en solid utbytteportefølje på Oslo Børs? | Nordnet (2023)

Introduksjon

Hei, Nordnet-lesere! Har dere fått med dere den siste trenden i aksjemarkedet? Det virker som utbytteaksjer har blitt “det nye store” blant norske investorer. Men før vi kaster oss over denne trenden, la oss først ta et skritt tilbake – hva betyr det egentlig å investere i utbytteaksjer? Hvordan finner man de mest attraktive utbytteaksjene, og enda viktigere, hvordan bygger vi opp en solid portefølje av dem?

Ikke vær bekymret – du har landet på rett sted! Vi i InvestWiser er her for å gi deg svarene du trenger. I dette blogginnlegget skal vi guide deg gjennom prosessen og gi deg et innblikk i vår nye plattform, spesielt utviklet for å hjelpe deg på din investeringsreise. Men husk, denne informasjonen er kun ment som inspirasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd.

For å gjøre det mer forståelig, har vi inkludert to korte videoer som demonstrerer hvordan vi har filtrert aksjemarkedet på Oslo Børs for å finne utbytteaksjer, og hvordan vi har satt sammen en utbytteportefølje med utvalgte selskaper. Disse videoene gir deg en visuell presentasjon av hele investeringsprosessen og vil bli vist underveis i innlegget, slik at du kan få en god oversikt på kort tid. Dette gir deg også et inntrykk av hvordan plattformen ser ut og hvordan den brukes.

Så hent deg en kopp kaffe, slapp av og bli med oss på vår utbytte-reise!

Del 1: Utbytteaksjer – hva er det og hva betyr det å investere i dem?

Utbytteaksjer – dette er et begrep du kanskje har hørt i samtaler, fanget opp i en podcast eller lest om i en finansartikkel. La oss forklare det på en enkel måte. Utbytteaksjer er aksjer i selskaper som deler en del av overskuddet sitt med aksjeeierne – og du kan være en av dem!

(Video) Årets beste utbytteaksjer - Nettmøte med Landkreditt Forvaltning

Når du investerer i utbytteaksjer, kjøper du en andel i et selskap som faktisk betaler deg for din investering. Det er som om selskapet sier “takk for at du satser på oss”. Du kan bruke dette utbyttet som du vil – investere det i flere aksjer, spare det til fremtiden eller unne deg noe ekstra.

Fordelen med utbytteaksjer er at de gir deg to muligheter for avkastning: aksjekursen kan stige, og du får utbytte. Det kan være er en smart måte å bygge formuen din på, selv i urolige markedsperioder. Og vet du hva? Utbyttet betales vanligvis ut kvartalsvis, halvårlig eller årlig – det er som å få en liten bonus bare for å eie aksjen!

Men å forstå utbytteaksjer er bare begynnelsen. Det neste spørsmålet er “hvordan finner jeg de beste utbytteaksjene?”. Vi har gode nyheter. I neste del av vår utbytte-reise skal vi vise deg hvordan vår innovative plattform, InvestWiser, kan hjelpe deg å finne de mest attraktive utbytteaksjene.

Del 2: Hvordan finner vi attraktive utbytteaksjer?

Nå begynner jakten på utbytteaksjer på Oslo Børs! Med hele 341 aksjer å velge mellom, hvorav 140 har betalt utbytte det siste året, kan det virke som å lete etter en nål i høystakken. Men fortvil ikke, for InvestWiser-plattformen er her for å hjelpe. Ved å bruke deres aksjescreener kan vi filtrere markedet basert på våre egne kriterier. Dette gjør det mye enklere å finne de aksjene som oppfyller våre krav og passer til vår strategi.

La oss illustrere med fem forskjellige kriterier som kan være fornuftige å bruke for å identifisere potensielle utbyttekandidater:

 1. Tilgjengelighet: Vi fokuserer kun på selskaper notert på Oslo Børs’ hovedmarked. Dette gjør dem tilgjengelige for handel via aksjesparekontoen, som er det mest populære valget blant norske investorer. Dessverre inkluderer vi ikke Euronext Growth og Expand denne gangen.
 2. Likviditet: Vi sikter mot selskaper med en markedsverdi på over 1 milliard kroner for å sikre “likviditet”. Dette betyr at aksjene kan kjøpes og selges uten å forårsake store prisbevegelser. Selskaper av denne størrelsen tiltrekker vanligvis et større antall investorer, noe som letter handelen. Vi forsøker å unngå mindre selskaper, da handel med deres aksjer kan være mer utfordrende.
 3. Utbytte: Vi leter etter selskaper som har oppnådd en direkteavkastning på minst 3% det siste året. Dette indikerer hvor mye avkastning aksjonærene får fra selskapet i form av utbytte og er et tydelig tegn på at selskapene deler overskuddet med aksjonærene.
 4. Volatilitet: Vi ser etter selskaper med lav til moderat volatilitet i aksjekursen. Volatilitet er en indikator på hvor mye og hvor raskt aksjekursen kan endre seg. Vårt mål er å unngå aksjer med store prisbevegelser, da dette ofte kan være et tegn på høy risiko eller spekulative forhold.
 5. Fundamental og teknisk analyse: Vi foretrekker selskaper som rangerer over gjennomsnittet i vår QVM-modell. Modellen, utviklet av oss, vurderer kvalitet, verdi og momentum for hvert selskap. Den utfører en omfattende analyse som tar hensyn til alt fra selskapets inntjening til kursutvikling, både fundamentale og tekniske faktorer. Ved å sammenligne selskaper innen samme sektor får vi en pekepinn på hvilke selskaper som har en solid fundament og gode tekniske forhold.

Vi har laget en kort, lydløs video som viser den raske og enkle prosessen med å filtrere markedet basert på våre spesifikke krav, som vi beskrev tidligere, for å lage en liste med potensielle kandidater. Ved å benytte disse kriteriene har InvestWisers aksjescreener gjennomgått alle de 341 aksjene notert på Oslo Børs. Blant disse aksjene har 140 betalt utbytte det siste året, og 112 er notert kun på Oslo Børs’ hovedmarked. Av disse har 87 selskaper levert en direkteavkastning på over 3%. Videre har 73 av dem en markedsverdi på over 1 milliard kroner og viser lav til moderat volatilitet i aksjekursen. Hele 60 selskaper rangerer over gjennomsnittet i vår QVM-modell sammenlignet med konkurrentene i samme sektor. Med andre ord oppfyller 60 av de 341 selskapene alle våre kriterier.

Imponert? Det håper vi! Og det beste er at du også kan være med på denne spennende reisen med InvestWiser. Så fest setebeltet, for neste stopp er å lære hvordan du kan bygge opp en solid utbytteportefølje med disse utvalgte utbytteaksjene vi har funnet!

Del 3: Hvordan setter vi sammen en solid utbytteportefølje?

Nå begynner det virkelig å bli spennende! Vi har funnet hele 60 selskaper som passer kriteriene våre, og nå er tiden inne for å sette sammen en solid utbytteportefølje. Men vent litt! Å velge utbytteaksjer handler om mer enn bare å jakte på selskaper med høyest direkteavkastning. Vi vil diversifisere porteføljen vår – med andre ord, spre risikoen vår.

La meg forklare nærmere. Når vi diversifiserer porteføljen, reduserer vi risikoen ved å ikke satse alt på én hest. Hvis en aksje eller til og med en hel sektor skulle støte på problemer, betyr det ikke at hele porteføljen vår faller. Vi har nemlig ikke lagt alle eggene våre i én kurv! Noen sektorer er mer sykliske og svinger mer enn andre, så utbyttebetalingene kan variere, men også være høyere til tider. På den andre siden har vi mer defensive sektorer som svinger mindre og utbetaler mer stabile utbytter, men kanskje litt mindre. Ved å inkludere ulike sektorer i porteføljen vår, oppnår vi en balanse mellom de som svinger litt opp og ned og de som er mer stabile.

Så hvordan bygger vi denne porteføljen? Vi begynner med å sortere de 60 selskapene etter poengsummen de har fått i vår QVM-modell. Vi har imidlertid satt noen regler for diversifisering: maks fire selskaper fra samme sektor og maks to selskaper fra samme bransje. På denne måten fordeler vi investeringene våre på flere sektorer og bransjer, noe som gjør oss mindre sårbare hvis en aksje, bransje eller sektor skulle støte på problemer. Ved å følge disse diversifiseringsreglene får vi til slutt en portefølje med 25 selskaper. Vi har ikke tatt noen egne valg her, vi har bare brukt InvestWiser-plattformen systematisk for å følge de reglene vi har satt. Porteføljen er jevnt fordelt, slik at hvert selskap utgjør like mye. På den måten får ingen selskaper for stor andel av porteføljen vår.

Her er de 25 selskapene som utgjør vår utbytteportefølje:

 • Eiendom: Olav Thon Eiendomsselskap (OLT), Selvaag Bolig (SBO)
 • Telekommunikasjon: Telenor (TEL)
 • Materialer: Rana Gruber (RANA), Norsk Hydro (NHY), Elkem (ELK), Yara International (YAR)
 • Forbruksvarer: Elopak (ELO), Kid (KID)
 • Konsumvarer: Mowi (MOWI), Europris (EPR), Orkla (ORK), Austevoll Seafood (AUSS)
 • Teknologi: Atea (ATEA), Bouvet (BOUV)
 • Energi: Avance Gas Holding (AGAS), Reach Subsea (REACH), Equinor (EQNR), DNO (DNO)
 • Finans: Sparebank 1 Nord-Norge (NONG), Sparebank 1 Helgeland (HELG)
 • Industri: Stolt Nielsen (SNI), Klaveness Combination Carriers (KCC), Multiconsult (MULTI), Veidekke (VEI)

Her har vi også laget en kort, lydløs video som gir deg en visuell oversikt over vår porteføljeanalyse. I videoen kan du se hvordan vi bruker plattformen til å velge et selskap fra vår tidligere opprettede screener, analysere det og legge det til i porteføljen vår. Med disse utvalgte selskapene og i tråd med våre diversifiseringsregler, har vi vist hvordan du kan bygge en solid og variert utbytteportefølje. Det er viktig å merke seg at ingen av de nevnte selskapene er ment som kjøpsanbefalinger. Vårt håp er å inspirere deg og vise deg hvilke muligheter som ligger i å investere i utbytteaksjer, samt hvor enkelt investeringsreisen kan være med vår InvestWiser-plattform. Her er noen interessante fakta om porteføljen: Hver aksje utgjør 4% av porteføljen, ingen bransje utgjør mer enn 8%, og ingen sektor utgjør mer enn 16%. Halvparten av porteføljen består av mellomstore selskaper (52%), en fjerdedel består av store selskaper (24%), og en fjerdedel består av små selskaper (24%). Porteføljen har gitt en avkastning på 13% det siste året, hvor 7% er resultatet av kursoppgang og 6% er utbetalt utbytte fra selskapene i porteføljen.

Del 4: Avslutning

Og der har du det! Med InvestWiser-plattformen kan du enkelt oppdage utbytteaksjer og sette sammen en solid utbytteportefølje. Vi har gått gjennom trinnene for å forstå hva utbytteaksjer er, hvordan du finner de attraktive mulighetene, og hvordan du sprer risikoen ved å diversifisere porteføljen. Men igjen, denne informasjonen er kun ment som inspirasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd.

Vi er begeistret for å kunngjøre at plattformen du nettopp har fått en smakebit av, vil lanseres denne sommeren. Vi vil gjerne ha deg med på denne spennende reisen! Utforsk de unike mulighetene og verktøyene vi tilbyr for å navigere i utbytteaksjemarkedet, og del gjerne innlegget videre med andre som kan være interessert i utbytteaksjer.

Besøk nettsiden vår her for å teste den tidlige versjonen av plattformen vår.


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll.

Husk at investeringer alltid innebærer risiko, så det er viktig å gjøre grundige undersøkelser og vurdere din egen risikotoleranse før du tar investeringsbeslutninger. Vi ønsker deg masse lykke til med utforskningen av utbytteverdenen og med å ta kontroll over din egen investeringsreise! Analysene utarbeidet av InvestWiser i dette innlegget skal anses som en inspirasjonskilde og markedsføring, og vi garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Investeringsbeslutninger tatt med analysen står fullt og helt for investors regning og risiko. InvestWiser påtar seg ikke ansvar for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som følge av bruk av InvestWisers analyser.

FAQs

Hvordan får man utbetalt utbytte? ›

Utbytte betaler gjerne ut i form av kontanter, men kan også komme i form av aksjer. Et hvert selskap kan betale utbytte til sine aksjonærer om det ønsker. Men som regel kommer et utbytte som en konsekvens at selskapet har mer penger enn hva som er nødvendig for selskapets videre drift og vekst.

Hvilke selskaper gir mest utbytte? ›

Disse aksjene tror analytikerne våre vil betale mest utbytte i 2023
RANGERINGAKSJEDIVIDEND YIELD
1MPC CONTAINER SHIPS33,7 %
2DORIAN LPG27,0 %
3HAFNIA LTD.23,1 %
4NORAM DRILLING22,5 %
76 more rows
Apr 14, 2023

Hva skjer med aksjekurs ved utbytte? ›

Generelt når det gjelder en virksomhet som betaler ut et kontantutbytte, faller aksjekursen med samme beløp som utbyttet. Hvis for eksempel en virksomhet med en aksjekurs på kr 50 utbetaler et utbytte på kr 2, vil aksjekursen falle til kr 48 når utbyttet er postert.

Hva er direkte avkastning? ›

Aksjeutbytte, også kjent som direkteavkastning, innebærer at et selskap tar penger fra kontantbeholdningen sin og gir tilbake til aksjonærene.

Hva lønner seg lønn eller utbytte? ›

Velger du å ta ut utbytte får du færre trygderettigheter, fordi rettigheter er basert på utbetalt lønn. De som starter aksjeselskap for å jobbe med det på fulltid, velger ofte å ta ut lønn for å ha en sikker inntekt. Blir det overskudd i bedriften kan du velge å ta det ut i utbytte.

Hvor mye skatt må man betale på utbytte? ›

Hvis du mottar utbytte fra selskapet, må du betale skatt av utbyttet. Skatten beregnes for det året utbytteutdelingen vedtas av generalforsamlingen eller styret. Skattegrunnlaget beskattes med 22 prosent.

Hva er ulovlig utbytte? ›

Ulovlig utbytte er utbytte som ikke er vedtatt på den måten aksjeloven foreskriver, eller som på annen måte er i strid med bestemmelsene i aksjeloven.

Hvor lenge må man ha en aksje for å få utbytte? ›

For å få utbytte må du eie aksjen på den dagen avstemming skjer, det vil si på den såkalte "ink-dagen". Ink-dagen bestemmes på generalforsamlingen til hvert enkelt selskap og er dagen før den såkalte "Ex-dagen" som det ofte refereres til i børsmeldinger. Eier du aksjen på ink-dagen har du rett til utbytte.

Kan man ta utbytte når som helst? ›

Beslutning om utbytte

At utbyttet må besluttes på generalforsamlingen, vil si at et vanlig utbytte ikke kan betales ut når som helst på året. Styret i selskapet foreslår utbyttet på generalforsamlingen, og generalforsamlingen kan ikke beslutte å betale ut mer i utbytte enn styret godtar.

Kan man selge på Ex dag og få utbytte? ›

Det vil si at hvis du kjøper aksjen denne dagen (eller senere), så vil du ikke ha rett på utbytte når utbetalingen skjer. Eier du derimot aksjen den foregående børsdagen (ink-dag) så vil du motta utbytte. Les mer om utbytteaksjer og få oversikt over når selskaper utbetaler utbytte.

Hvordan unngå skatt på aksjeutbytte? ›

Eier du dine aksjer gjennom et annet selskap (ofte kalt holdingselskap), og ikke tar ut utbytte privat, så er hovedregelen at utbyttet er tilnærmet skattefritt (opp til 0,66 prosent skatt i 2022 og 2023). Eier selskapet ditt mer enn 90 prosent av selskapet som deler ut utbytte, er det ingen skatt på utbyttet.

Kan man leve av utbytteaksjer? ›

Hvis du finner noen utbytteaksjer som betaler 3-5% i år og har stigende utbytter og økende aksjekurser kan du godt ende med å få 7-10% direkteavkastning på tvers av porteføljen din over noen år. Hvis du da har 6 millioner kroner i porteføljen vil du få en ganske god inntekt som gjør at du kan leve av aksjene.

Når betaler Salmar utbytte 2023? ›

Utbytte
ÅrUtbytte pr aksjeDato foreslått
2022NOK 20,0022.02.2023
2021NOK 20,0018.02.2022
2020NOK 20,0025.02.2021
2019NOK 13,0012.11.2020
12 more rows

Hvor ofte betaler Equinor utbytte? ›

Equinor betaler et utbytte hvert kvartal til aksjonærene. Største eier er den norske staten, som sitter med 67 prosent av aksjene. Equinors 2022-program for tilbakekjøp av aksjer var også på 6 milliarder dollar, mens de kvartalsvise utbyttene økte gjennom året til 0,9 dollar per aksje.

Når er det vanlig å utbetale utbytte? ›

Selve utbetalingen av utbytte kan senest skje 6 måneder etter beslutning om utbytte er tatt av styret. Da de fleste selskap har regnskapsår fra Januar til Desember, vil de færreste ha årsregnskapet klar før Februar. Utbytte blir derfor ofte ubetalt i løpet av den siste halvdelen i året.

Hvor mye lønn bør jeg ta ut? ›

Det tryggeste er å ta ut lønn, spesielt hvis du har lav inntekt. Da får du utbetalinger hver måned, du har rettigheter på sosiale goder og du unngår høy trinnskatt. De fleste regnskapsførere anbefaler å ta ut 6G grunnbeløpet i lønn, slik at du er sikret maksimal dekning ved langtidssykdom.

Kan man fakturere fra holdingselskap? ›

I stedet for å ta ut lønn fra driftsselskapet, kan du sende faktura fra holdingselskapet ditt. Dette er praktisk hvis du leier ut egen arbeidskraft til driftsselskapet. Det kan her være snakk om enten kontinuerlige oppdrag i vanlig arbeidstid, eller mindre, punktvise konsulentoppdrag.

Hvordan ta ut lønn fra eget AS? ›

Må jeg ta ut lønn fra AS? Er du ansatt i et AS som er personlig og direkte eid av deg, er det ikke krav om at du tar ut lønn. Velger du å ta ut lønn må du faktisk være ansatt i selskapet og du kan ikke ta ut mer enn markedslønn for din arbeidsinnsats.

Hva blir utbytteskatten i 2023? ›

Skatt på utbytte 2023 – til privat aksjonær

Skatt på ordinært utbytte fra inntekståret 2023 utbetales i 2024, og i 2023 er skatten på utbytte 37, 8 prosent: 22 prosent (skatten på overskudd for AS i 2023) x 1,72 (en oppjusteringsfaktor fastsatt av Stortinget). For 2023 er altså skatten på utbytte: 37,8 prosent.

Hvor mye må man skatte av 1 million? ›

Om du tjener 1,000,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 328,123 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 671,877 kr per år, eller 55,990 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 32.8% og marginalskattesatsen din er 46.0%.

Hvordan bli 0 skatteyter? ›

Lav inntekt og høye fradrag kan gi NULL SKATT.

Hvis man har lav inntekt, og store fradrag kan man altså ende opp med null i skatt. Dette gjelder for eksempel hvis man har lav inntekt og andre høye fradrag som foreldrefradraget, realisert tap i aksjer, eller særfradrag for sykdom.

Hva er skyldig utbytte? ›

Konto 2170: Skyldig utbytte brukes for å registrere beløpet et selskap skylder til sine aksjonærer i form av utbytte. Utbytte er en deling av overskuddet i selskapet som utbetales til aksjonærene. Når et selskaps styre vedtar å utbetale utbytte, blir beløpet først registrert som en forpliktelse (gjeld) på konto 2170.

Kan man skjevdele utbytte? ›

Skjevdeling av aksjeutbytte er i henhold til norsk selskapsrett tillatt med aksjonærenes samtykke. Avtaler om (varig) skjevdeling, som fratar aksjonæren hans økonomiske interesse, er ikke lovlig. Utover dette har vi ikke bestemmelser i aksjeloven som hindrer avtaler om skjevdeling.

Når skal utbytte inntektsføres? ›

Basert på lovforslaget er inntektsføring før vedtaksåret begrenset til å gjelde utbytte fra datterselskaper. Ytterligere en forutsetning er at datterselskapet formelt har gjennomført utbyttebeslutningen før morselskapet vedtar sitt årsregnskap.

Når utbetales utbytte Equinor 2023? ›

Øvrig informasjon: Kontantutbytte og ekstraordinært utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 21. august 2023. Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Hvor ofte får man utbytte på aksjer? ›

Et utbytte er når selskapene betaler en andel av overskuddet ut til aksjonærene. Utbetalingen skjer normalt årlig, halvårlig eller kvartalsvis, men kan også utbetales ekstraordinært.

Hva er forskjell på utbytte og konsernbidrag? ›

I motsetning til utbytte som bare kan utdeles "oppover" i konsernet, kan konsernbidrag gis i alle retninger innenfor konsernet. Konsernbidrag vil si at et selskap overfører penger, driftsmidler eller andre former for økonomiske ytelser til et annet selskap i konsernet uten at det betales noe vederlag.

Kan man ta utbytte midt i året? ›

Betale utbytte midt i året

Det er mulig å utbetale utbytte midt i et regnskapsår. Dette kan gjøres ved å utarbeide en mellombalanse.

Hvem kan vedta utbytte? ›

Ved utdeling av utbytte er aksjelovens bestemmelser lagt opp slik at det er styret som skal legge frem forslag om størrelsen på utbytte til generalforsamlingen, og generalforsamlingen skal vedta denne.

Hvor ofte betaler DNB utbytte? ›

Utbytte gis når generalforsamlingen i selskapet bestemmer at de vil betale ut en andel av overskuddet til aksjonærene. Utbetalinger av utbytte skjer normalt årlig (Annual), halvårlig (Semi-annual) eller kvartalsvis (Quarter), men kan også utbetales ekstraordinært (irregulært).

Hva koster det å opprette et holdingselskap? ›

Prisen for å stifte et holdingselskap (som er det samme som et vanlig aksjeselskap, bare at det vanligvis ikke selger varer eller tjenester) er i utgangspunktet 5570 kr. Dette er stiftelsesgebyret ved digital registrering i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene (brreg.no).

Kan et holdingselskap kjøpe eiendom? ›

Du eier personlig kun aksjene i holdingselskapet, og det er først ved uttak fra holdingen at utbyttebeskatning utløses. Eier du eiendom som benyttes i selskapet, vil det i tillegg kunne opprettes et eget separat eiendomsselskap som også er heleid av det samme holdingselskapet.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 600 000? ›

Om du tjener 600,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 157,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 442,402 kr per år, eller 36,867 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 26.3% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Kan man bli rik av å investere i aksjer? ›

Ja, du kan bli rik av å investere i aksjer. Faktisk er aksjer en av de mest pålitelige måtene du kan bygge rikdom på over tid.

Hvor mye penger må du ha for å være økonomisk uavhengig? ›

En enkel regneregel er å gange årlig forbruk med 25 for å finne ut hvor mye penger en må investere for å kunne kalle seg økonomisk uavhengig. Dette forutsetter at man beholder samme forbruk selv etter at man har nådd målet. Dersom en klarer man å leve på 15 000,- i mnd vil du måtte ha investert 4 500 000 kr.

Hvor mye i fond for å leve av det? ›

25 ganger årlig forbruk
Hvor mye penger må du ha for å leve av rentene?
20 %6 000 00010 000 000
30 %5 250 0008 750 000
40 %4 500 0007 500 000
50 %3 750 0006 250 000
19 more rows
Feb 4, 2023

Hvilke aksjer bør jeg kjøpe i 2023? ›

Anbefalte aksjer 2023: Oversikt over norske aksjefavoritter
 • Equinor: Norges største selskap med en markedsverdi på over 100 milliarder dollar. ...
 • DNB: Norges største bankkonsern. ...
 • Yara: En av verdens største produsenter av gjødselprodukter. ...
 • Salmar: Et av verdens største oppdrettsselskap.
Apr 17, 2023

Hvorfor kjøpe utbytteaksjer? ›

Hvorfor har utbytteaksjer blitt så populære? Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets bekrefter at lave renter de siste årene har gjort utbytteaksjer ekstra attraktive. Aksjer i selskap som utbetaler høye utbytter klarer seg dessuten ofte bedre enn markedet i perioder hvor aksjemarkedet faller mye, sier aksjestrategen.

Når betaler Western Bulk utbytte? ›

Western Bulk betaler et utbytte på 100 millioner kroner etter tredje kvartal.

Hvor mye utgjør Equinor av Oslo Børs? ›

Equinor utgjør 25% av markedsverdien på Oslo Børs. Totalverdien på alle aksjer på de tre markedsplassene er ca kroner 4.289 milliarder. Til sammenlikning er oljefondet verdt ca kroner 11.600 milliarder. Staten eier 67% av aksjene og over 100.000 nordmenn eier aksjer i selskapet.

Hvor mye betaler Aker BP i utbytte? ›

Utbyttet for 2023 økes til 2,2 dollar per aksje, opp fra 2,0 dollar per aksje. Per kvartal tilsvarer det et utbytte på 0,55 dollar per aksje. Omsetningen økte til 3,8 milliarder dollar i fjerde kvartal fra 1,9 milliarder dollar i tilsvarende kvartal året før, viser kvartalsrapporten.

Hvor lang tid tar det før utbytte er på konto? ›

Utbytte fra ikke-nordiske selskaper tar normalt opptil et par virkedager ekstra, da pengene overføres gjennom flere banker internasjonalt. Mottatt utbytte finner du under "Mine sider" og "Transaksjoner og sluttsedler". Les mer om utbytteaksjer og få oversikt over når selskaper utbetaler utbytte.

Hva skjer med aksjekursen etter utbytte? ›

Generelt når det gjelder en virksomhet som betaler ut et kontantutbytte, faller aksjekursen med samme beløp som utbyttet. Hvis for eksempel en virksomhet med en aksjekurs på kr 50 utbetaler et utbytte på kr 2, vil aksjekursen falle til kr 48 når utbyttet er postert.

Kan man ta ut utbytte når som helst? ›

At utbyttet må besluttes på generalforsamlingen, vil si at et vanlig utbytte ikke kan betales ut når som helst på året. Styret i selskapet foreslår utbyttet på generalforsamlingen, og generalforsamlingen kan ikke beslutte å betale ut mer i utbytte enn styret godtar.

Når blir utbytte utbetalt? ›

Et utbytte er når selskapene betaler en andel av overskuddet ut til aksjonærene. Utbetalingen skjer normalt årlig, halvårlig eller kvartalsvis, men kan også utbetales ekstraordinært.

Kan man ta utbytte når man vil? ›

Som eier av et aksjeselskap kan du velge om du vil ta ut lønn eller utbytte, eller du kan la alt overskudd stå i selskapet.

Hvor mye skatt på utbytte 2023? ›

Vil du finne ut den direkte skatteprosenten for utbytte, ganger du helt enkelt 22 prosent (selskapsskatten) med den gjeldende oppjusteringsfaktoren, 1,72 i i 2023. Da finner du ut at skatt på utbytte i 2023 er 37,8 prosent (før skjermingsfradraget), og for 2022 er skatten på utbytte 35,2 prosent (22 x 1,6).

Hvordan unngå skatt på utbytte? ›

Ved utbytte

Eier du aksjene privat må du skatte 35,2 % av utbyttet (opp fra 31,68 % i 2022) utover skjermingsfradraget (se under). Eier du derimot aksjene via et holdingselskap, kan utbyttet deles ut skattefritt til holdingselskapet. Dette kalles «fritaksmetoden».

Når utbetales utbytte Aker BP 2023? ›

Utbytte Kalender 2023
Search Search in Selskap Ex-Dag Utbetalingsdato Utbytte/Aksje Valuta Utbyttefrekvens Direkteavkastning %
SelskapEx-DagUtbetalingsdato
Aker BP03.05.202311.05.2023
Aker Solutions14.04.202324.04.2023
Akva Group03.03.202211.03.2022
66 more rows

Hvem vedtar utbytte? ›

Ved utdeling av utbytte er aksjelovens bestemmelser lagt opp slik at det er styret som skal legge frem forslag om størrelsen på utbytte til generalforsamlingen, og generalforsamlingen skal vedta denne.

Hvor mye egenkapital bør et selskap ha? ›

Egenkapital. Sørg for å ha nok egenkapital for å få en sunn finansiering av virksomheten. Egenkapitalen ved oppstart avhenger av hvilken risiko du tar og hvilken bransje du skal starte opp i. Den bør allikevel være mellom 20 - 35 % av kapitalbehovet.

Hvor ofte kan man ta ut utbytte i AS? ›

Utbytte betales ut til alle aksjeeiere, og generalforsamlingen bestemmer hvor mye som skal betales ut og hvor ofte. Alle aksjonærer skal få utbetalt like mye i utbytte, basert på aksjeandelen de eier. Det vanligste er å betale ut utbytte årlig, men det er også mulig å betale ut en gang i halvåret eller kvartalsvis.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 13/05/2023

Views: 5535

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.